Hướng dẫn tích hợp thanh toán bằng thẻ cào cho WordPress

Thông báo: hiện tại plugin thanh toán bằng thẻ cào đã ngưng hỗ trợ vì nhà cung cấp đã làm việc theo những quy định mới, nếu có thông tin mới bên mình sẽ cập nhật sớm. Các tính năng chính của v.Pro ở thời điểm hiện tại: +) Bổ sung chức năng khách vãng […]

Plugin thanh toán bằng thẻ cào của năm nhà mạng cho WooCommerce

Thông báo: hiện tại plugin thanh toán bằng thẻ cào đã ngưng hỗ trợ vì nhà cung cấp đã làm việc theo những quy định mới, nếu có thông tin mới bên mình sẽ cập nhật sớm. Các tính năng chính của v.Pro ở thời điểm hiện tại: +) Bổ sung chức năng khách vãng […]